Bài 1: Đăng ký tài khoản, đăng nhập và quên mật khẩu trên Workplus

Video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản, đăng nhập và cách lấy lại mật khẩu khi quên trên nền tảng phần mềm quản trị công việc Workplus.