Giới thiệu tổng thể phần mềm quản lý công việc Workplus Platform

Workplus Platform là nền tảng chủ yếu tập trung vào quản trị công việc. Và quan trọng hơn cả Workplus mang tới một lối tư duy quản trị phù hợp với xu thế phát triển sắp tới của thời đại. Đó là quản trị Tập trung – trực tiếp.