Tài liệu

Giải pháp, kiến thức, kinh nghiệm và tư liệu quản trị công việc & doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

W+ SHARE

Kho tài liệu dành cho bạn!

Tải mẫu giấy đi đường theo Văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Hà Nội [Tải miễn phí]

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI _________ Số: 2434/UBND-KT V/v Thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội CỘNG...

Mẫu giấy xác nhận đi đường cho nhân viên – giãn cách xã hội – Covid19 [Tải miễn phí]

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động...cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh...