giãn cách xã hội

Tất cả tài liệu có nhãn "giãn cách xã hội"

W+ SHARE

Kho tài liệu dành cho bạn!

Mẫu giấy xác nhận đi đường cho nhân viên – giãn cách xã hội – Covid19 [Tải miễn phí]

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động...cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh...