Quản trị

Chia sẻ kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị công việc, quản trị dự án.
 • Trang chủ » Agile là gì? Có những loại phương pháp phát triển phần mềm nào?

Agile là gì? Có những loại phương pháp phát triển phần mềm nào?

27/11/2022 - bởi Phúc An Tech - 32 lượt xem

Agile là một cách tiếp cận lặp đi lặp lại để quản lý dự án và phát triển phần mềm giúp các nhóm mang lại giá trị cho khách hàng của họ nhanh hơn và ít phải đau đầu hơn. Các yêu cầu, kế hoạch và kết quả được đánh giá liên tục để các nhóm có cơ chế phản ứng tự nhiên với sự thay đổi một cách nhanh chóng. Workplus sẽ giúp bạn tìm hiểu ngay Agile là gì và ứng dụng ra sao nhé.

Agile là gì?

Agile là một loại phương pháp phát triển phần mềm dự đoán nhu cầu linh hoạt và áp dụng một mức độ thực dụng để phân phối một bản thành phẩm. Phát triển phần mềm linh hoạt đòi hỏi sự thay đổi văn hóa ở nhiều công ty. Vì nó tập trung vào việc phân phối rõ ràng từng phần hoặc từng chi tiết của phần mềm chứ không phải trên toàn bộ ứng dụng. 

Lợi ích của Agile bao gồm khả năng trợ giúp các nhóm trong bối cảnh đang phát triển. Trong khi bạn vẫn duy trì sự tập trung vào việc cung cấp giá trị kinh doanh một cách hiệu quả. 

Văn hóa hợp tác do Agile tạo điều kiện, cũng cải thiện hiệu quả trong toàn tổ chức khi các nhóm làm việc cùng nhau và hiểu vai trò cụ thể của họ trong quy trình. Cuối cùng, các công ty sử dụng phát triển phần mềm Agile có thể cảm thấy tự tin rằng, họ đang phát hành một sản phẩm chất lượng cao, vì thử nghiệm được thực hiện trong suốt quá trình phát triển. Điều này tạo cơ hội để thực hiện các thay đổi khi cần thiết và cảnh báo các nhóm về bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.

Xem thêm: Quản lý thời gian là gì? Lợi ích của việc quản lý thời gian tốt

Agile là gì?
Agile là gì?

Bốn giá trị nổi bật của Agile là gì?

Năm 2001, 17 chuyên gia phát triển phần mềm đã tập hợp lại, để thảo luận về các khái niệm xung quanh ý tưởng phát triển phần mềm nhẹ và cuối cùng đã tạo ra  Agile. Ban đầu, họ phác thảo bốn giá trị cốt lõi của Agile và mặc dù đã có tranh luận về việc liệu nó có tồn tại lâu hơn tính hữu dụng của nó hay không.

Bốn giá trị cốt lõi được nêu trong Agile như sau:

Các tương tác cá nhân quan trọng hơn các quy trình và công cụ

Mọi người thúc đẩy quá trình phát triển và đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chúng là phần quan trọng nhất của quá trình phát triển và nên được đánh giá cao hơn các quy trình và công cụ. 

Nếu các quy trình hoặc công cụ thúc đẩy sự phát triển, thì nhóm sẽ ít có khả năng phản hồi và thích nghi với thay đổi. Do đó, ít có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn.

Tập trung vào phần mềm làm việc hơn là tài liệu giấy

Trước Agile, một lượng lớn thời gian bạn đã được dành để ghi lại thông tin trong suốt quá trình phát triển để điều hành công việc. Danh sách các yêu cầu được lập thành văn bản rất dài và sẽ gây ra sự chậm trễ lâu dài trong quá trình phát triển. 

Mặc dù Agile không loại bỏ việc sử dụng tài liệu, nhưng nó hợp lý hóa tài liệu theo cách, chỉ cung cấp cho nhà phát triển thông tin cần thiết để thực hiện công việc, chẳng hạn như câu chuyện của người dùng. Agile tiếp tục đặt giá trị vào quy trình lập tài liệu, nhưng nó đặt giá trị cao hơn vào phần mềm đang hoạt động.

ứng dụng agile
Tập trung vào phần mềm làm việc hơn là tài liệu giấy

Hợp tác thay vì đàm phán hợp đồng

Agile tập trung vào sự hợp tác giữa khách hàng và người quản lý dự án, thay vì đàm phán giữa hai bên, để tìm ra các chi tiết của việc giao hàng. Cộng tác với khách hàng có nghĩa là họ được tham gia trong toàn bộ quá trình phát triển, không chỉ ở giai đoạn đầu và cuối. Do đó giúp các nhóm đáp ứng nhu cầu của khách hàng dễ dàng hơn. 

Ví dụ: Trong Agile, khách hàng có thể được đưa vào các khoảng thời gian khác nhau để xem sản phẩm. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể có mặt và tương tác với các nhóm hàng ngày, tham dự tất cả các cuộc họp và đảm bảo sản phẩm đáp ứng mong muốn của họ.

Tập trung vào việc đáp ứng với sự thay đổi

Phát triển phần mềm truyền thống được sử dụng để tránh thay đổi, vì nó được coi là chi phí không mong muốn. Agile loại bỏ ý tưởng này. Các  bước lặp lại ngắn  trong chu trình Agile cho phép dễ dàng thực hiện các thay đổi, giúp nhóm sửa đổi quy trình để phù hợp nhất với nhu cầu của họ, thay vì ngược lại. Nhìn chung, phần mềm Agile tin rằng thay đổi luôn là một cách để cải thiện dự án và mang lại giá trị bổ sung.

Các loại phương pháp Agile là gì?

Mục tiêu của mọi phương pháp Agile là nắm bắt và thích nghi với sự thay đổi, trong khi cung cấp phần mềm hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, mỗi phương pháp khác nhau xác định các bước phát triển phần mềm. Các phương pháp Agile được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm:

 • Scrum
 • Phát triển phần mềm tinh gọn
 • Extreme programming
 • Crystal
 • Kanban
 • Phương pháp phát triển hệ thống động
 • Phát triển theo hướng tính năng

Có thể bạn quan tâm: SLA là gì? Các thành phần của SLA trong thỏa thuận hợp đồng

ứng dụng agile là gì
Agile là gì?

Scrum  

Scrum là một khung Agile nhẹ, có thể được các nhà quản lý dự án sử dụng để kiểm soát tất cả các loại dự án lặp đi lặp lại và gia tăng. Trong Scrum, chủ sở hữu sản phẩm tạo một bản ghi sản phẩm cho phép họ làm việc với nhóm của mình, để xác định và ưu tiên chức năng hệ thống. 

Product backlog là danh sách mọi thứ cần hoàn thành để cung cấp một hệ thống phần mềm hoạt động thành công. Điều này bao gồm sửa lỗi, tính năng và các yêu cầu phi chức năng. Sau khi sản phẩm tồn đọng được xác định, không có chức năng bổ sung nào có thể được thêm vào ngoại trừ nhóm tương ứng.

Phát triển phần mềm tinh gọn

Đây là một phương pháp lặp đi lặp lại khác tập trung vào việc sử dụng ánh xạ dòng giá trị hiệu quả, để đảm bảo nhóm mang lại giá trị cho khách hàng. Nó linh hoạt và phát triển; nó không có những hướng dẫn hay quy tắc cứng nhắc. Phương pháp Lean sử dụng các nguyên tắc cơ bản sau:

 • Tăng cường học tập
 • Trao quyền cho đội
 • Thúc đẩy sự liêm chính
 • Loại bỏ cái thừa

Extreme programming

Extreme programming (XP) là một cách tiếp cận có kỷ luật, tập trung vào tốc độ và phân phối liên tục. Nó thúc đẩy sự tham gia của khách hàng tăng lên, vòng phản hồi nhanh, lập kế hoạch và thử nghiệm liên tục và làm việc theo nhóm chặt chẽ. 

Phần mềm được phân phối định kỳ, thường là từ một đến ba tuần một lần. Mục tiêu là cải thiện chất lượng phần mềm và khả năng đáp ứng khi đối mặt với các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Crystal  

Đây là phương pháp nhẹ nhất và dễ thích nghi nhất. Nó tập trung vào con người và các tương tác xảy ra khi làm việc trong một dự án Agile. Cũng như mức độ quan trọng và mức độ ưu tiên trong kinh doanh của hệ thống đang được phát triển. 

Phương pháp Crystal hoạt động dựa trên nhận thức rằng mọi dự án đều có những đặc điểm riêng biệt. Đòi hỏi một bộ chính sách, thực tiễn và quy trình được điều chỉnh một chút. 

Do đó, nó được tạo thành từ một tập hợp các mô hình quy trình Agile, chẳng hạn như Crystal Orange, Crystal Clear và Crystal Yellow. Mỗi mô hình có các đặc điểm độc đáo riêng được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau. Bao gồm các ưu tiên của dự án, quy mô nhóm và mức độ quan trọng của hệ thống. 

Kanban  

Sử dụng phương pháp quản lý quy trình làm việc trực quan cao cho phép các nhóm chủ động quản lý việc tạo sản phẩm. Nó đã trở nên phổ biến trong các nhóm cũng đang thực hành phát triển phần mềm Lean.

phần mềm quản lý công việc
Sử dụng phương pháp Kanban quản lý quy trình làm việc trực quan cao cho phép các nhóm chủ động quản lý tốt hơn khi tìm hiểu Agile là gì?

Kanban sử dụng ba nguyên tắc cơ bản: Trực quan hóa quy trình làm việc; hạn chế khối lượng công việc dở dang; và cải thiện dòng chảy của công việc. Giống như Scrum, phương pháp Kanban được thiết kế để giúp các nhóm làm việc với nhau hiệu quả hơn. Nó khuyến khích sự hợp tác liên tục và cố gắng xác định quy trình làm việc tốt nhất có thể.

Phương pháp phát triển hệ thống động (DSDM)

Đây là một phản ứng đối với nhu cầu về một khuôn khổ công nghiệp chung để phân phối phần mềm nhanh chóng. DSDM dựa trên tám nguyên tắc chính; không tuân thủ bất kỳ một trong các nguyên tắc sẽ gây rủi ro cho việc hoàn thành thành công dự án. 

Phát triển theo hướng tính năng (FDD) 

Nó kết hợp các phương pháp hay nhất về kỹ thuật phần mềm. Chẳng hạn như phát triển theo tính năng, quyền sở hữu mã và lập mô hình đối tượng miền. Để tạo ra một quy trình lặp lại ngắn, dựa trên mô hình, gắn kết. 

FFD bắt đầu bằng cách xác định hình dạng mô hình tổng thể. Từ đó tạo ra một danh sách tính năng. Sau đó, phương pháp này tiếp tục với các lần lặp lại kéo dài hai tuần và tập trung vào việc lập kế hoạch theo tính năng, thiết kế theo tính năng và xây dựng theo tính năng. Nếu một tính năng mất hơn hai tuần để xây dựng, thì tính năng đó nên được chia thành các tính năng nhỏ hơn. 

Hơn +1000 doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm Workplus hàng ngày
YÊU CẦU DEMO

Tổng kết

Agile là gì? Nó đã mở ra những lợi ích thiết thực trong việc quản lý công việc và tạo tiền đề cho phát triển phần mềm. Để hiểu rõ hơn về các tính năng của nó, bạn hãy đọc thêm nhiều bài viết khác tại Workplus nhé.

Tôi có thể tạo ra một phần mềm quản lý công việc dựa trên các phương pháp của Agile không?

Nếu bạn có đủ trình độ và chuyên môn cao thì hoàn toàn có thể.

Tôi muốn sử dụng Kanban vào việc quản lý dự án thì có phần mềm nào không?

Bạn có thể thử dùng phần mềm Workplus nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x